ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng) Central Special Education Center, Bangkok
ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
website http://www.spedubkk.com/
e-mail : spedubkk@gmail.com, spedubkk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2474685-6
หมายเลขโทรสาร 02- 2474686 กด 6
facebook https://www.facebook.com/spedubkk?ref=hl
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมพร หวานเสร็จ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1593-5909
e-mail : spwarnset@gmail.com , spwarnset1961@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสำอางค์ รัตนเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6609064-8
e-mail : samang100@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -