ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Southern Region School for the Blind, Surat Thani
ที่อยู่ 224 หมู่4 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
website http://school.obec.go.th/sbtblind/
e-mail : sr.blind761@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-279720
หมายเลขโทรสาร 077-279721
facebook https://www.facebook.com/sr.blind?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5332234
e-mail : nukun2552@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิตรา เรืองมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5386991
e-mail : tim-ruangmanee@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -