ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Udon Thani School for the Deaf, Udon Thani
ที่อยู่ 153 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
website http://www.sodudonthani.com
e-mail : sodudonthani@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-323682
หมายเลขโทรสาร 042-323683
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี/123383147686372
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชาติ คำวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6515464, 085-3063358
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4720028
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :