ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโรงเรียน(eng) Surin School for the Deaf, Surin
ที่อยู่ 107 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
website http://www.deafsurin.com/
e-mail : deafsurin@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-042551
หมายเลขโทรสาร 044-042592
facebook https://www.facebook.com/deafsurinfanpage/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิจิตร พิมพกรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8402234, 081-8784258
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8640204
e-mail : tanaboonchai@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภาภรณ์ มุ่งสุข
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -