ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Songkhla School for the Deaf, Songkhla
ที่อยู่ 11 ถนนกาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
website http://www.sodsongkhla.com/
e-mail : sodsongkhlaschool@hotmail.ci.th
หมายเลขโทรศัพท์ 074-212516
หมายเลขโทรสาร 074-218301
facebook https://m.facebook.com/sodsongkhla
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมควร คงแสง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7386654
e-mail : Sod-songkhla@hotmail.co.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญศรี นิสโร
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2887258
e-mail : Kpensri_2508@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -