www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโรงเรียน(eng) Roi Et School for the Deaf, Roi Et
ที่อยู่ 204 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิทตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
website http://www.sotroiet.com
E-Mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4356-927
หมายเลขโทรสาร 0-4356-927
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเรืองเวช ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6226-2866
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจษฎา เวียงพล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-2735-7745
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email