ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อโรงเรียน(eng) Mukdahan School for the Deaf, Mukdahan
ที่อยู่ 107 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
website http://www.sodmukdahan.ac.th
e-mail : sod_muk@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-672126
หมายเลขโทรสาร 042-672055
facebook https://www.facebook.com/SODMUK
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเรือง สุพร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2618381
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :