ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchabun School for the Deaf, Phetchabun
ที่อยู่ โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนอำเภอเมือง-บ้านนายม ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
website http://sotphetchabun.com/
e-mail : sotphetchabun@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-718320, 085-0527677
หมายเลขโทรสาร 056-718320
facebook https://www.facebook.com/sotphet
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประจวบ ลังกาวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9731603
e-mail : Prajuab_ppl1@hotmail.co.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดา จิตรอาษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4404106
e-mail : krudaw.2008@gmal.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2242836
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -