ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phang-nga School for the Deaf, Phang-nga
ที่อยู่ 16/2 หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
website -
e-mail : sodsuksa2556@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-490842, 0955693162
หมายเลขโทรสาร 076-490842
facebook https://www.facebook.com/people/โรงเรียนโสตศึกษา-จังหวัดพังงา/100009026383061
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรณต คหะวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6368966
e-mail : paranot58@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภา แก้วประคอง
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -