ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Prachin Buri School for the Deaf, Prachin Buri
ที่อยู่ 120 หมู่ 17 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
website http://www.sodprachin.net/
e-mail : sodprachin09@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 037-407442 -3 , 037-210934
หมายเลขโทรสาร 037-210935
facebook https://www.facebook.com/sodprachin
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8781788
e-mail : Narak2312@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -