ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Nonthaburi School for the Deaf, Nonthaburi
ที่อยู่ 17/20 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
website -
e-mail : ssnonburi@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5717052, 02-5710336
หมายเลขโทรสาร 02-5714193
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี/110399702314940
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชาติ คำวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6515464
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7841-1613
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรัตน์ ชยธวัช
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9981226
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -