ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Nonthaburi School for the Deaf, Nonthaburi
ที่อยู่ 17/20 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
website -
e-mail : ssnonburi@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5717052, 02-5710336, 086-3354789
หมายเลขโทรสาร 02-5714193
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี/110399702314940
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย บ้านไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0129050
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรัตน์ ชยธวัช
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9981226
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -