ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat School for the Deaf, Nakhon Si Thammarat
ที่อยู่ 37 ถนนทุ่งสง-นาบอน ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website http://school.obec.go.th/ssn/
e-mail : sotnakhon@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-302197
หมายเลขโทรสาร 075- 302197
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิตร น้อยใจ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพริ้มเพรา ธงไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8936448
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :