ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
ชื่อโรงเรียน(eng) Tak School for the Deaf, Tak
ที่อยู่ 60/18 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
website http://www.sotetak.ac.th
e-mail : deaftak@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-894196
หมายเลขโทรสาร 055-894149
facebook https://www.facebook.com/Tak.school.for.the.deaf
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพีรวัส นาคประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4549118, 092-0351354
e-mail : nor-achai@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภา เกิดแพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2048733
e-mail : nipa-sote@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -