ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaiyaphum School for the Deaf, Chaiyaphum
ที่อยู่ 294 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
website http://www.deafchaiyaphum.ac.th/
e-mail : sschaiyaphum@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-854307 ต่อ 107
หมายเลขโทรสาร 044-056166
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004574206256
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8454590
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3306577
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิณณะ นานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1263-7352
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -