ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Chon Buri School for the Deaf, Chon Buri
ที่อยู่ 90 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
website http://www.chondeaf.com
e-mail : chondeaf@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-382638
หมายเลขโทรสาร 038-382029
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธนภร ฤทธิแผลง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1455653
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :