ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Khon Kaen School for the Deaf, Khon Kaen
ที่อยู่ 93 ถนนเหล่านาดี ซ.ปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
website http://www.skkd.net/
e-mail : sskhonkaen@obec.go.th, sskhonkaen@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-221751
หมายเลขโทรสาร 043-222962
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนะ โนนทนวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4374747
e-mail : sskhonkaen@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -