ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Kanchanaburi School for the Deaf, Kanchanaburi
ที่อยู่ 130 หมู่ 1 ถนนลิ้นช้าง-เขาปูน ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
website http://www.sodkan.com/
e-mail : Kan_ schooldeaf@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-602551
หมายเลขโทรสาร 034-602631
facebook https://www.facebook.com/sodkanschool/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9223608
e-mail : thitima9989@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนฤมล นามเอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-75688340
e-mail : r_ose_2@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพนิดา ธนานันท์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0051760
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -