ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Anusan Sunthon School for the Deaf, Chiang Mai
ที่อยู่ 6 ถนนโสตศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
website http://www.anusarn-deaf.ac.th
e-mail : anusarnsunthorn_cm@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-222475
หมายเลขโทรสาร 053-357177
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางยุพิน คำปัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1632019
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิศร แดงเรือน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9855-4309
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6348971
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -