ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Pan Loet School for the Deaf, Lop Buri
ที่อยู่ โสตศึกษาปานเลิศ ต.บางกระพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website http://www.sodlopburi.ac.th/
e-mail : PanlertSchool@gmail.com, wittayakloytan@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-700101-2
หมายเลขโทรสาร 036-700101-2
facebook https://www.facebook.com/parnlert.school
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9392515
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรีภรณ์ ไตรธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8071092
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -