ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Debaratana School for the Deaf, Prachuap Khiri Khan
ที่อยู่ 2 หมู่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
website http://www.tprs.ac.th/
e-mail : School_thepparat@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 032-817128
หมายเลขโทรสาร 032-817129
facebook https://www.facebook.com/TPRS2560
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน (รักษาการแทน)
เบอร์โทรศัพท์ : 095-1495495
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -