ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng) Thung Maha Mek School for the Deaf, Bangkok
ที่อยู่ 55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์ สาย 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
website http://www.sotthung.net/
e-mail : sotthung_bkk1@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2855618, 02-2860733
หมายเลขโทรสาร 02-2866129
facebook https://www.facebook.com/people/งานประชาสัมพันธ์-โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ/100003850850089
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเริง กิปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8580886
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปานแก้ว ปิ่นพยงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-9249251
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -