www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ 55/1 ซอยนราธิวาส 17 แยก 5 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
website http://www.sotthung.net
E-Mail sot_bkk1@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2286-07
หมายเลขโทรสาร 0-2286-612
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเริง กิปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8580886
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปานแก้ว ปิ่นพยงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4484728
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -