ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng) Setsatian School for the Deaf under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn, Bangkok
ที่อยู่ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
website http://www.setsatian.ac.th/
e-mail : setsatian@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2414738, 02-2418924, 02-2414455
หมายเลขโทรสาร 02-2418982
facebook https://www.facebook.com/setsatianschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9653899
e-mail : por2704@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายใจ สังขพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3761827
e-mail : setsatian@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุนทร เพชรวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7203812
e-mail : setsatian@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -