ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Chai Nat Special Education School, Chai Nat
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท (สำนักงานชั่วคราว)316 หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
website http://www.chainatspecialed.ac.th
e-mail : pssecchainat1@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-405622
หมายเลขโทรสาร 056-405622
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย (รักษาราชการแทน)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9194756
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -