ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Sri Sangvalya Chiang Mai School, Chiang Mai
ที่อยู่ 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
website http://www.swcm.ac.th/
e-mail : -
หมายเลขโทรศัพท์ 053-498145
หมายเลขโทรสาร 053-498146
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวงทอง ศรีวิลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5950146
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเสมอจิต ชูหอยทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7007724
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -