ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Sri Sangvalya Khon Kaen School, Khon Kaen
ที่อยู่ 680 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
website http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/
e-mail : swkk@Srisangwankhonkaen.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 043-246493
หมายเลขโทรสาร 043-241188
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติ ฤาไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8618063
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเชาว์ ช่วยหาร
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -