www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ หมู่ 6ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
website -
E-Mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9731-6
หมายเลขโทรสาร -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7316013
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกฤษฏา แก้วประดับ
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -