ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Ubon Panyanukun School, Ubon Ratchathani
ที่อยู่ 500 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
website -
e-mail : ubonpanya@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 045-312764
หมายเลขโทรสาร 045-312764
facebook https://www.facebook.com/ubonpanyanukun/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมีเกียรติ นาสมตรึก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8616657
e-mail : Boss1.ubp@windowslive.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8786576
e-mail : poynsawan2504@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกชพร พุทธจักร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8779468
e-mail : jai25042008@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4670899
e-mail : kanyarat719@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -