www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ 500 หมู่ 24ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
website http://www.ubp.ac.th
E-Mail Boss1.ubp@windowslive.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-2764
หมายเลขโทรสาร 0-4531-2764
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-0169-5437
facebook https://www.facebook.com/ubonpanyanukun/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมีเกียรติ นาสมตรึก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8616657
email Boss1.ubp@windowslive.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8786576
email poynsawan2504@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกชพร พุทธจักร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8779468
email jai25042008@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4670899
email kanyarat719@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -