ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Suphan Buri Panyanukun School, Suphan Buri
ที่อยู่ 75 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
website http://www.suphanburipanyanukul.org/
e-mail : suphanpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-454099, 081-5710829
หมายเลขโทรสาร 035-454078
facebook https://www.facebook.com/Suphanpanya
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8341477
e-mail : sorawee.dokkulab@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -