ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Suphan Buri Panyanukun School, Suphan Buri
ที่อยู่ 75 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
website http://www.suphanburipanyanukul.org/
e-mail : suphanpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-454099, 081-5710829
หมายเลขโทรสาร 035-454078
facebook https://www.facebook.com/Suphanpanya
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสถาพร วิสามารถ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8678387
e-mail : visamart@hotmail.com , svisamart958@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -