ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Songkhla Phatthana Panya School, Songkhla
ที่อยู่ 439/9 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
website http://www.geocities.ws/skpattana/
e-mail : skpp-school@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-330147
หมายเลขโทรสาร 074-330294
facebook https://th-th.facebook.com/SKpattana
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุจิตรา เจือสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7891220
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุมาลี มเหสักขกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-64816116
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -