ชื่อโรงเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Lop Buri Panyanukun School, Lop Buri
ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
website http://www.lopburipanya.com
e-mail : sslopburi@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 036-613088, 081-3558011
หมายเลขโทรสาร 036-412761
facebook https://www.facebook.com/lopburipanya?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง
เบอร์โทรศัพท์ : 036-440732, 081-9472652
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย คำนวนศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1479882
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -