ชื่อโรงเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Lop Buri Panyanukun School, Lop Buri
ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
website http://www.lopburipanya.com
e-mail : lopburipanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-613088
หมายเลขโทรสาร 036-412761
facebook https://www.facebook.com/lopburipanya?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุจินต์ สว่างศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9464319
e-mail : sujinlop@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย คำนวนศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1479882
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -