ชื่อโรงเรียน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Rayong Panyanukun School, Rayong
ที่อยู่ 114 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
website http://www.rayongpanya.ac.th
e-mail : rayongpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-948605, 038-948606
หมายเลขโทรสาร 038-802359
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณ ชุมทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1507649
e-mail : ArunChai.Chumthong@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาโรจน์ สิทธิมังค์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5767763
e-mail : mit.sitti@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6871644
e-mail : Wuthiratn@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9246391
e-mail : Pla_areechinnarak@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -