ชื่อโรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน(eng) Phuket Panyanukun School, Phuket
ที่อยู่ 133 ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
website https://sites.google.com/site/phuketpayanuk/
e-mail : Phuketpanyanukul@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7626-0448
หมายเลขโทรสาร 0-7626-0444 , 0-7652-9611
facebook https://www.facebook.com/phuketpanyanukul?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางประกาทิพย์ ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : Supanperm@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสัญญา สุรบรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2929183
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนภาพร พรหมสร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4638954
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -