ชื่อโรงเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
ชื่อโรงเรียน(eng) Phrae Panyanukun School, Phrae
ที่อยู่ 444 ถนนภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
website http://pyn.ac.th/
e-mail : phraepunyanukul@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-653276, 054-653277
หมายเลขโทรสาร 054-653276
facebook https://www.facebook.com/phraepunyanukul
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8620573
e-mail : poolsakd@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -