ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchaburi Panyanukun School, Phetchaburi
ที่อยู่ 154 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
website http://www.pbpschool.ac.th/
e-mail : pbpspecial@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-772873
หมายเลขโทรสาร 032-772874
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระ กิ่งแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8309160
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอังคนา พลังกูร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1583425
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :