ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchaburi Panyanukun School, Phetchaburi
ที่อยู่ 154 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
website http://www.pbpschool.ac.th/
e-mail : pbpsch@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-772873
หมายเลขโทรสาร 032-772874
facebook https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5/622695437812085
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระ กิ่งแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8309160
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอังคนา พลังกูร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1583425
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :