ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
ชื่อโรงเรียน(eng) Phichit Panyanukun School, Phichit
ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
website http://www.pichitse.tha.im/?ckattempt=1
e-mail : phichitpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-685144
หมายเลขโทรสาร 056-685144
facebook https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5-153037544882020/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอนงค์ เนตรทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9730197
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางลดาวัลย์ ยิ้มเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3145485
e-mail : ladawan_yim@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถพงษ์ พลนิกร
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -