ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
ชื่อโรงเรียน(eng) Phichit Panyanukun School, Phichit
ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
website
e-mail : phichitpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-685143-4
หมายเลขโทรสาร 056-685143-4
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอนงค์ เนตรทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9730197
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถพงษ์ พลนิกร
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -