ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Sawan Panyanukun School, Nakhon Sawan
ที่อยู่ 280 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
website http://www.nakhonsawansp.ac.th/
e-mail : ssnakhonsawan@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 056-245124
หมายเลขโทรสาร 056-245124 ต่อ 33
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปกรณ์ อาจมิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1649586
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประยุทธ์ พุกทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2837318
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญศรี คำสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2842184
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรินทร์ สุขอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9537706
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชมพูนุท สนสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5367484
e-mail :