ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat Panyanukun School, Nakhon Si Thammarat
ที่อยู่ 147 ถนนทุ่งสง-นาบอน ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website http://www.geocities.ws/nakhonsipunya/contact.html
e-mail : nakhonpanya@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 075-302198
หมายเลขโทรสาร 075-302196
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8918287
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุรินญา แสงศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8924713
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอำพล จ่าพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :