ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Ratchasima Panyanukun School, Nakhon Ratchasima
ที่อยู่ 70 ถนนมิตรภาพ 19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
website http://www.nmpschool.net
e-mail : nmp_korat@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 044-214983
หมายเลขโทรสาร 044-214984
facebook www.facebook.com/nmp school
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสิทธิชัย พุฒกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9760254
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3952445
e-mail : sc_panchapack@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -