ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ชื่อโรงเรียน(eng) Chiang Rai Panyanukun School, Chiang Rai
ที่อยู่ 210 หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
website http://www.crp.ac.th/
e-mail : chiangraipanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 052-020351
หมายเลขโทรสาร 052-020352
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกมล ดาระสุวรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9845-4920
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :