ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ชื่อโรงเรียน(eng) Chiang Rai Panyanukun School, Chiang Rai
ที่อยู่ 210 หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
website http://www.crp.ac.th/
e-mail : chiangraipanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-918001, 053-602649, 081-8828550
หมายเลขโทรสาร 053-602648
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกมล ดาระสุวรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8454920
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :