ชื่อโรงเรียน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Chumphon Panyanukun School, Chumphon
ที่อยู่ 57 หมู่ 1 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
website http://www.chumphonpanyanukul.com
e-mail : chpanyanukul@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-622784,
หมายเลขโทรสาร 077-520005
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2701339, 089-8737261
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7474658
e-mail : wan-maii@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -