ชื่อโรงเรียน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Chumphon Panyanukun School, Chumphon
ที่อยู่ 57 หมู่ 1 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
website http://www.chumphonps.ac.th
e-mail : chmphon.panya@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-622784
หมายเลขโทรสาร 077-520005
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2701339
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7474658
e-mail : wan-maii@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -