ชื่อโรงเรียน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อโรงเรียน(eng) Chachoengsao Panyanukun School, Chachoengsao
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
website http://chachoengsaopayya.com
e-mail : panyanukool@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-578195, 087-9388715
หมายเลขโทรสาร 038-578194
facebook https://www.facebook.com/panyanukool?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเงาแข เดือดขุนทด
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0907985
e-mail : tukta.ta.ta@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -