ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Kalasin Panyanukun School, Kalasin
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 13 ถนนชลประทาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
website http://www.kalasinspe.com
e-mail : klspanyanukul.gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-60107
หมายเลขโทรสาร 043-601048
facebook https://www.facebook.com/groups/1600498986898925/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติ ฤาไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8618063
e-mail : SRUECHAI2@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพันศักดิ์ วงศ์ตะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5464154
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเชาว์ ช่วยหาร
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -