ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Kalasin Panyanukun School, Kalasin
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 13 ถนนชลประทาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
website
e-mail : KLSPANYANUKUL@GMAIL.COM
หมายเลขโทรศัพท์ 043 601048
หมายเลขโทรสาร 043 601078
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนวิถีอีสาน-159984234172850/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเรืองเวช ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2262866
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -