www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ 169 หมู่ 13ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
website http://www.kalasinspe.com
E-Mail klspanyanukul.gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4360-1048
หมายเลขโทรสาร 0-4360-1078
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
facebook https://www.facebook.com/groups/1600498986898925/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติ ฤาไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9861-8063
email SRUECHAI2@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพันศักดิ์ วงศ์ตะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3400-1117 , 09-9170-8017
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเชาว์ ช่วยหาร
เบอร์โทรศัพท์ :
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -