ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Kalasin Panyanukun School, Kalasin
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 13 ถนนชลประทาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
website http://www.kalasinspe.com
e-mail : sskalasin@obec.go.th, sskalasin@thaimail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-601047, 081-8768028 อ.สมร (ฝ่ายวิชากร)
หมายเลขโทรสาร 043-601048
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเรืองเวช ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2262866
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -