ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Kawila Anukun School, Chiang Mai
ที่อยู่ 2/2 ถนนสันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
website http://www.kawila-anukul.ac.th/
e-mail : info@kawilaanukul.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-244770
หมายเลขโทรสาร 053-240063
facebook https://th-th.facebook.com/KawilaAnukulSchool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย จันทนา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9975712
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมาลินี วรรณวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1979236
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงค์ นาตา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5478031
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :