• ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน
 • เปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ครั้งที่ 2
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ
 • ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
 • โดยเป็นการฝึกอบรมกลวิธีการสอน การใช้ Classroom Language
 • และฝึกอบรมการใช้แผนการเรียนรู้และการสื่อสาร EBE
 • โดยมีการสาธิตการสอนและทดลองสอน ระยะเวลา 5 วัน
 • คณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
 • ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 51 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 102 คน
 • ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
 • ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 • ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน
 • เปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ครั้งที่ 2
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ
 • ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
 • โดยเป็นการฝึกอบรมกลวิธีการสอน การใช้ Classroom Language
 • และฝึกอบรมการใช้แผนการเรียนรู้และการสื่อสาร EBE
 • โดยมีการสาธิตการสอนและทดลองสอน ระยะเวลา 5 วัน
 • คณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
 • ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด
bullet ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและที่มีความบกพร่องทางการเห็น  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-05-25


bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-06-15
bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-05-31

facebook สศศ.
facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.

Visitor Statistics
» 8 Online
» 1385 Today
» 1498 Yesterday
» 5886 Week
» 11157 Month
» 23979 Year
» 23979 Total
Record: 1924 (12.07.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ

SEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย