canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์
การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-26

bullet โปรแกรมใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จังหวัดนนทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-21

bullet การวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-11

bullet คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-11

bullet เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-20

bullet การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมยุวชนคนกล้าคืนถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-13

bullet การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-13

bullet ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมครูของ SEAMEO SEN  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-23

bullet รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนทีประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-01-19

bullet ผอ.สศศ. ข้าราชการ และบุคลากร สศศ. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ผู้บริหารระดับสูง  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-01-06

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

The 1st International Symposium on Education

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

สารจากโฆษก สพฐ.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 40490 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-06

bullet โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

bullet ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสงคราม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

bullet โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-15

bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-02

bullet จุลสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-12-15

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้าย อาคารสิริวิทยาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันที่ 3 ต.ค. 59 รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ รายงานพิเศษ : ปลูกผักในตะกร้า ประหยัดพื้นที่ ตัดขายสดๆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนนักเรียน และใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถสร้างพัฒนาการที่ดี และสร้างอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กพิการ จ.เพชรบูรณ์


Infographic


infographicสิทธิสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น