• กลุ่มสถานศึกษาในสังกัด สศศ.
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • เอกสารเผยแพร่
 • Knowledge Management
 • canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat
  
  การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด
  
  bullet เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-20

  bullet การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมยุวชนคนกล้าคืนถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-13

  bullet การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-13

  bullet ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมครูของ SEAMEO SEN  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-23

  bullet รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนทีประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-01-19

  bullet ผอ.สศศ. ข้าราชการ และบุคลากร สศศ. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ผู้บริหารระดับสูง  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-01-06

  bullet งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวามคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-12-21

  bullet งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวามคม 2559  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-12-21

  bullet การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรมโฮเต็ล เด ม็อค ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-11-15

  bullet นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-11-11

  หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด
  

  bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-22  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด
  
  facebook สศศ.

  facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย  นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  กระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Smart Obec

  e-office สศศ.

  The 1st International Symposium on Education

  MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

  ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

  ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

  เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

  อี ที วี

  สารจากโฆษก สพฐ.

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

  ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.  จำนวน 1791 คน

  แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด
  
  bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-06

  bullet โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

  bullet ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสงคราม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

  bullet โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-15

  bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-02

  bullet จุลสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-12-15

  ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
  ฟีดข่าวจาก สพฐ.


  ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

  นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้าย อาคารสิริวิทยาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

  ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

  วันที่ 3 ต.ค. 59 รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ รายงานพิเศษ : ปลูกผักในตะกร้า ประหยัดพื้นที่ ตัดขายสดๆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนนักเรียน และใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถสร้างพัฒนาการที่ดี และสร้างอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

  สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กพิการ จ.เพชรบูรณ์


  Infographic


  infographicสิทธิสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น