www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

เชิญร่วมงาน โครงการเปิดประตู“สังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society)”“Stronger Together, no one left behind”
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  เชิญร่วมงาน โครงการเปิดประตู“สังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society)”“Stronger Together, no one left behind” วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2
ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์
การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-26

bullet โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society” “Stronger Together, no one left behind”   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-23

bullet ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-19

bullet เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อวีดีทัศน์การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-08

bullet ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-02

bullet โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-02

bullet การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-26

bullet โปรแกรมใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จังหวัดนนทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-21

bullet การวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-11

bullet คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-04-11

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec


e-office สศศ.


MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย


ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา


ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี


สารจากโฆษก สพฐ.


ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา


ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 80241 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-06

bullet โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

bullet ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสงคราม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

bullet โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-15

bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-02

bullet จุลสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2016-12-15

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื้อวีดีทัศน์

วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้าย อาคารสิริวิทยาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันที่ 3 ต.ค. 59 รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ รายงานพิเศษ : ปลูกผักในตะกร้า ประหยัดพื้นที่ ตัดขายสดๆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนนักเรียน และใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถสร้างพัฒนาการที่ดี และสร้างอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กพิการ จ.เพชรบูรณ์


Infographic


infographicสิทธิสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น