ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ธีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ธีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด


bullet การแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-19

bullet คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-17หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด


bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สศศ.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  โดย  เพ็ญประภา  เมื่อวันที่  2018-01-26dreamfilm

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

The 1st International Symposium on Education

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด


maltepe escort

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด

bullet โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-16
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

รายงานพิเศษ : LD กับปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

นักเรียนพิการ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นักเรียนพิการกว่า 7,000 คนชมพระเมรุมาศ

กลุ่มนักเรียนคนพิการพิการตื่นเต้นและดีใจเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรSEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย