• ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
  • ลงพื้นที่ นิเทศติดตาม การบริหารงาน
  • เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงบประมาณของโรงเรียน
  • พร้อมเยี่ยมเยียนคณะครูและบุคลากร
  • เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนด้อยโอกาส
  • และตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน
  • ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง
  • วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน2 ลงพื้นที่ นิเทศติดตาม การบริหารงาน 3 เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงบประมาณของโรงเรียน 4 พร้อมเยี่ยมเยียนคณะครูและบุคลากร 5 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนด้อยโอกาส 6 และตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน 7 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง8 วันที่ 14 มิถุนายน 25619


ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด


bullet ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและที่มีความบกพร่องทางการเห็น  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-05-25

bullet การแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-19หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-06-15
bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-05-31ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.


Visitor Statistics
» 2 Online
» 37 Today
» 289 Yesterday
» 37 Week
» 6963 Month
» 6963 Year
» 6963 Total
Record: 801 (08.06.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

รายงานพิเศษ : LD กับปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

นักเรียนพิการ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นักเรียนพิการกว่า 7,000 คนชมพระเมรุมาศ

กลุ่มนักเรียนคนพิการพิการตื่นเต้นและดีใจเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรSEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย