ข่าวส่วนกลาง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาคกลาง) ในการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา และคณะทำงานของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาคกลาง) ในการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร #นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล - ถ่ายภาพ #กลุ่มงาน ปชส.สศศ. - รายงาน 11/07/63

2020-07-21 09:38:16

prasittichok

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท #นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ - ถ่ายภาพ #กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศศ. - รายงาน 26/06/63

2020-07-21 09:33:37

prasittichok
ข่าวกลุ่มสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สศศ.


ประกาศรับสมัคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง