สื่อการสอนล่าสุด :


การฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561”

36773140_10209325432931733_2966226408868675584_n

โครงการการฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561″ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของ นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ทั้งครู นักเรียน รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งต้องมาเป็นผู้อำนวยการในแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติและอุบัติภัย อัคคีภัยต่างๆด้วย ได้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ แผนการป้องกันอัคคีภัยในหอนอนหรือในอาคารเรียน ร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมาเป็นส่วนในการสนับสนุนและช่วยเหลือเราด้วย นักเรียนจะได้ประสบการณ์ ครูได้ความรู้ที่จะไปถ่ายทอด และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น รู้สึกยินดี วันนี้รู้สึกดีใจที่เห็นทั้งครู ทั้งนักเรียนมีความตื่นรู้ ตื่นตัวและมีการตระหนักถึงเรื่องที่เป็นสิ่งที่สำคัญนี้ที่เราจะต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ของครูและบุคลากรเรา

อ่านเพิ่มเติม


transiton ช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาสู่การพึ่งพาตนเอง โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

36721157_10209325361849956_288241177994461184_n

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการขั้นตอนสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อีกหนึ่งขั้นตอนที่หลายส่วนที่เกี่ยวข้องอาจมองข้าม คือการจัดช่วงเชื่อมต่อ ซึ่งความหมายทั่วไปคือการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเช่นการเปลี่ยนแปลงจากสถานที่สภาพแวดล้อมระยะเวลาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าที่มีสภาพดีกว่าปัจจุบัน ดังนั้นการจัดช่วงเชื่อมต่อสำหรับผู้เรียนพิการจึงอาจหมายถึงกระบวนการเลื่อนระดับการดำเนินชีวิต จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น จากบ้านสู่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน จากชั้นเรียนสู่ชั้นเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม


ธาราบำบัด กับ เด็กพิเศษ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

36753831_10209325361449946_1490687314836324352_n

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นก็คือ ธาราบำบัด ซึ่งหลายคนยังไม่ทราบว่าธาราบำบัดคืออะไร อาจจะคิดเพียงแค่ว่าเป็นกิจกรรมการเล่นน้ำชนิดหนึ่ง แต่จริงๆแล้วธาราบำบัดคือการนำคุณสมบัติของน้ำมาช่วยในการรักษาความผิดปกติต่างๆของร่างกาย ธาราบำบัดมีประโยชน์ในเรื่อง1.ช่วยในการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น 2.การทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและปอดทำงานดียิ่งขึ้น 3.ช่วยให้เด็กผ่อนคลายจากกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน แต่ก็มีข้อควรระวังก่อนลงน้ำคือ1.เป็นไข้ 2.โรคติดต่อทางผิวหนัง 3.ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีนักกายภาพหรือผู้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะ

อ่านเพิ่มเติม


การนวดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

36744882_10209325326369069_7529376973273956352_n

การนวด เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของชนชาติไทยมาช้านาน มีหลักในการปฏิบัติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนวดเป็นการดูแลสุขภาพโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ ส่งผลต่อร่างกาย และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำการนวดมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้

อ่านเพิ่มเติม