สื่อการสอนล่าสุด :


การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

0 (2)

การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กับการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม

0

รายการที่โฟสต์ล่าสุดแนะนำการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษ ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD) cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีเก้าอี้ภูมิปัญญามหัศจรรย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 3 จาก 912345...หน้าสุดท้าย »