สื่อการสอนล่าสุด :


แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ

การจัดทำหนังสือแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ สำหรับผู้ปกครองเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อน

banner01

อกสารชุดศึกษาด้วยตนเอง วิชาการศึกษาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อน เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร บทความของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลพิการซ้อน ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ครูและบุคลากรที่สนใจควรทราบ

อ่านเพิ่มเติม


Education for All” ตามแนวทางการเรียนรวม ? (เด็กพิเศษ)

banner03

จากการประชุม “Jomtien World Conference on Education for All” (1990) ที่ประเทศไทยและ “UNESCO” ร่วมกับสมาชิกของแต่ละประเทศประกาศเป้าหมาย “Education for All” ภายในปี ค.ศ.2015 การจัดการศึกษาเป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเด็กพิการ ต่างเชื้อชาติ ศาสนา เด็กชาวเขา เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม และจากรายงานการสำรวจคนพิการ พ.ศ.2544 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2544)

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 26 จาก 28« หน้าแรก...1020...2425262728