สื่อการสอนล่าสุด :


รูปแบบการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

2.5

ชื่อผลงาน  : รูปแบบการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ชื่อผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม


ห้องเรียนเด็กพิเศษ

2.6

ชื่อผลงาน  : ห้องเรียนเด็กพิเศษ ชื่อผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม


ทักษะการใช้ชีวิตในบ้านกึ่งวิถี

2.3

ชื่อผลงาน  : ทักษะการใช้ชีวิตในบ้านกึ่งวิถี ชื่อผู้ส่งผลงาน : นายมงคล จิตอาษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม


ห้องเรียนวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ

2.1

ชื่อผลงาน  : ห้องเรียนวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ชื่อผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม