สื่อการสอนล่าสุด :


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การศึกษาพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม -2559(Special Education for Sustainable Development)ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดProceedings การประชุมวิชาการครั้งที่5 หากท่านไม่สามารถเปิดไฟล์ตามลิงค์ด้านบนได้ กรุณาคลิกเพื่อเลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้   Download document

อ่านเพิ่มเติม


สื่อเทคโนโลยีเก้าอี้ภูมิปัญญามหัศจรรย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

0 (3)

สื่อเทคโนโลยีเก้าอี้ภูมิปัญญามหัศจรรย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม