สื่อการสอนล่าสุด :


การจัดการเรียนรวม

4.3

ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรวม ชื่อผู้ส่งผลงาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม


การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โดยใช้รูปแบบ MUK Model ร่วมกับ SEAT Framework

4.2

ชื่อผลงาน : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โดยใช้รูปแบบ MUK Model ร่วมกับ SEAT Framework ชื่อผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม


เรียนรวมยุคใหม่สร้างอาชีพ

4.1

ชื่อผลงาน : เรียนรวมยุคใหม่สร้างอาชีพ ชื่อผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม