สื่อการสอนล่าสุด :


บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

nakhonsawan

ชื่อผลงาน : บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ ผู้ส่งผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมบูรณาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

saraburi

ชื่อผลงาน : กิจกรรมบูรณาการ ผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม


การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

5.4

ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ชื่อผู้ส่งผลงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม


การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

mukdahan

ชื่อผลงาน : การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ผู้ส่งผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม