สื่อการสอนล่าสุด :


การศึกษาพิเศษ ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ

การศึกษาพิเศษ ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม


แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ

การจัดทำหนังสือแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ สำหรับผู้ปกครองเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม